Een botvergroting en/of sinuslift is de oplossing.
Door het verlies van één of meerdere tanden is het kaakbot gaan slinken en kunnen er geen implantaten geplaatst worden.

Zowel in de onder- als bovenkaak kan er botverlies voorkomen, hierdoor is er te weinig bot aanwezig voor implantatie. Er moet dan eerst een botvergroting (botaugmentatie) gebeuren.
Een botvergroting kan gebeuren met transplantatie van eigen bot of kunstmatig bot.
In de bovenkaak kunnen de sinussen zodanig verlagen dat er geen of weinig bot aanwezig is, er moet dan eerst een sinuslift worden uitgevoerd. Een sinuslift is het inbrengen van (kunst)bot in de sinusholte.

Als de patiënt nog een beetje eigen bot heeft wordt de sinuslift uitgevoerd tijdens hetzelfde bezoek als de implantatie.

Als de patiënt geen eigen bot meer heeft is er een wachtperiode van minstens 6 maanden vooraleer er implantaten kunnen ingebracht worden.

Voor de sinuslift

Tijdens de sinuslift

Na de sinuslift

In sommige situaties, als er te weinig of geen bot meer aanwezig is, is het niet meer mogelijk om een botvergroting uit te voeren. Er kunnen dan geen 6 implantaten geplaatst worden, de patiënt kan dan enkel nog kiezen voor een klikgebit op 4 implantaten, of in uitzonderlijke gevallen is implantatie niet mogelijk waardoor enkel nog een traditioneel kunstgebit geplaatst kan worden.

Als u de beslissing heeft genomen om over te stappen van een kunstgebit naar een prothese op implantaten, is het aan te raden hier niet te lang mee te wachten, onnodige behandelingen worden vermeden waardoor de kosten lager zullen zijn en de behandeling zal sneller afgerond is.

WhatsApp chat